cần bổ sung AI camera Shot On AI Camera khi chụp hình mã Redmi 6Pro