Redmi note 4x ... NO PORTRAIT on back camera


Jan 13, 2016
5
0
13
#1
HI
Iam using XIAOMI.EU 10.1 STABLE and there is no portrait option on back camera , the portrait option exist only on front camera ???
 
Nov 8, 2018
1
0
3
#3
[QUOTE = "diêm, bài đăng: 455399, thành viên: 133403"] HI
Iam sử dụng XIAOMI.EU 10.1 STABLE và không có tùy chọn chân dung trên camera sau, tùy chọn dọc chỉ tồn tại trên camera trước ??? [/ QUOTE]

tôi cũng thấy như thế
 
Nov 4, 2018
23
0
13
#4
Hi bro. I'm using xiaomi.eu 10.1 stable, and the portrait mode exists on back camera. I took pictures today and all is good.
Reflash the ROM, do a clean wipe, and try again.
And you could update your version of TWRP.
I don't know bro, try again.
Also, you could try with this module of Magisk. I'm using this module, I don't know if this module does the work with the portrait mode. You could try.
Screenshot_2018-11-16-22-37-20-312_com.topjohnwu.magisk.jpg
Screenshot_2018-11-16-22-33-13-577_com.android.settings.png
Screenshot_2018-11-16-22-33-31-159_com.android.camera.png
 
Last edited: