New UI crashes when I change the brightness (mi 9 se)