New Redmi K20 Pro [12.0.3stable] Speeddial crashes